Kantor carrefour bemowo
Architekt i projektant

Osoby, które stoją od zaplecza architektury i zajmują się projektowaniem i tworzeniem tego, co ma zostać później urzeczywistnione. Chodzi o plany architektoniczne, które muszą być dobrze przygotowane, aby całe przedsięwzięcie nie zostało zmarnowane. To od architekta wiele zależy. Dziedzina, która współpracuje z architektami wymaga także skupienia i jakości wykonania. Jednak mając na planie architektonicznym określone dane – trzeba się ich trzymać. Architekt i projektant nie mogą więc wyfrunąć poza granice swojej wyobraźni i stworzyć czegoś, co nie ma racji bytu. Dlaczego? Ponieważ po pierwsze – będzie trudno takie coś zbudować, a po drugie – może to być kompletnie nielogiczne lub niepotrzebne. Dlatego architekta musi obowiązywać pewna zasada, która dotyczy klienta. To on jest tu najważniejszy i to on narzuca na nas pewne limity. Gdy ma być skromnie, przestronnie i przede wszystkim funkcjonalnie – możemy zapomnieć o innowacji i o tym , że popuścimy wodze fantazji. Trzeba przygotować się na takie realia.

About the author

Related Posts