Kantory bemowo
Projektowanie budynków

To najpopularniejsze działanie architekta, który współpracuje z budownictwem. Chodzi przede wszystkim o projektowanie budynków, które jest tak ważne, tak trudne i tak bardzo cenne. Powstaje projekt obiektu, który zamawia klient. Na tym projekcie widać dosłownie wszystko. Nie tylko ogólny zarys, ale także wymiary ścian, miejsce położenia danego obiektu i wszelkie inne niuanse, którymi kieruje się budownictwo. To nie jest tak, że na palcu budowy budowlaniec sam określa to, jaką długość ma mieć ściana i gdzie ona będzie się kończyć. Nawet okna na takim planie są powymierzane. Budownictwo więc pracuje z pewnym ograniczeniem narzucanym przez plany architektoniczne. Dlatego często mówi się, że te dwie dziedziny, czyli budownictwo i architektura, to nic innego, jak dyscypliny, które bez siebie nie mogą istnieć, działać i poprawnie funkcjonować w naszym świecie. To się często potwierdza. Najpierw powstanie projekt, a dopiero później dom. Nigdy odwrotnie. Obie te dziedziny zarabiają na swojej pracy.

About the author

Related Posts