Kantory bemowo
Rozwój architektury

Na przełomie tysiącleci da się zauważyć pewne zmiany w sposobie myślenia ludzi i w sposobie tworzenia obiektów lub nawet samych projektów architektonicznych. Spójrzmy na to trzeźwym okiem. Widać, że dawniej skupiano się tylko na budowaniu z nietrwałych materiałów. Technologia nie pozwalała na nic więcej. W miarę rozwoju standardów budowlanych pojawiły się cegły i inne materiały, które już pozwalały budować znacznie lepiej i trwalej. Architektura dzięki temu mogła tworzyć większe obiekty i rozwijać swoje możliwości. To tak naprawdę jest najistotniejsze. Warto dodać, że na rozwój architektury wpływ ma nie tylko budownictwo , które daje nowe możliwości budowlane. Tu rozwija się także technologia, która może definiować nieco inne typy architektury. Dajmy dla przykładu – architektura komputera. Ona by nie istniała, gdyby nie informatyka. Dlatego na przełomie lat cały czas poszerza się zasięg architektury o kolejne nowe technologie i standardy, które można projektować. Dlatego niektórzy twierdzą, że architektura to jest ta dziedzina z przyszłością.

About the author

Related Posts